• slideshow3 01
 • slideshow2 01
 • slideshow4 01
 • slideshow 01

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Kdo smo skavti!

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

LOGO ZSKSS

Kdo smo skavti?

Mariborski skavti po vejah

Bobri in bobrovke
Volčiči in volkuljice

Izvidniki in vodnice

Popotniki in popotnice

Skupnost voditeljev


Splošno

Nas, skavtinje in skavte, nalažje spoznaš po skavtskem kroju, predvsem pa po tem, da smo veseli, razigrani, radi pomagamo, smo delovni in odprti. Zelo spoštujemo naravo in vsakega človeka ter smo ponosni na svojo domovino in vero. Imamo tudi svoj pozdrav, rokujemo pa se s srčno roko. Smo tudi člani večmiljonske skavtske družine, ki združuje nam podobne po celem svetu. S svojimi sestrami in brati (skavtinje in skavti smo med seboj sestre oz. bratje) se v svojem kraju srečujemo vsak teden na srečanjih, večkrat pa gremo tudi kam na izlet, poleti in pozimi pa na tabor. Čeprav smo zelo veliko v naravi, se z veseljem udeležujemo tudi večjih srečanj po Sloveniji in tujini.
Zelo, zelo veliko pojemo, se igramo, učimo različnih spretnosti, pomagamo mlajšim in starejšim ter jih tudi na takšen način spoznavamo. Tako voditelji kot vsi ostali za svoje delo ne pričakujemo nobenega plačila, ker smo za svoje življenje ter za vse, kar je okrog nas hvaležni Bogu. V marsičem pa poskušamo posnemati našega vzornika in ustanovitelja skavtskega gibanja, lorda Baden Powella, ki se je v polnosti predal delu z in za mlade.
Naši najmlajši bratci in sestrice se imenujejo bobri in bobrovke (njihova skupina se imenuje kolonija), malo manj mlajši  se imenujejo volčiči in volkuljice (njihova skupina se imenuje krdelo), nekoliko starejši se imenujejo izvidniki in vodnice (njihova skupina se imenuje četa), še starejši pa popotniki in popotnice (njihova skupina se imenuje klan). Seveda pa imamo tudi starejše sestre in brate, to so voditelji ter drugi sodelavci in prijatelji skavtstva, ki pa so po srcu vedno mlajši kot pa po letih. Vsi skupaj pa smo združeni najprej v svojem kraju v skupino, ki se imenuje steg, vsi slovenski stegi pa v naše Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Osnovne značilnosti Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov:

 • mlado združenje mladih za mlade - nastalo leta 1990, izvršni odbor in voditelji so v glavnem mlajši od 30 let
 • združuje več tisoč skavtinj in skavtov v več kot 50 krajevnih enotah v mestih in na podeželju
 • ima status nacionalne mladinske organizacije, sodeluje v Mladinskem svetu Slovenije in z vladnimi organizacijami
 • je član WAGGGS (Svetovno združenje skavtinj) in želi sodelovati z WOSM (Svetovna organizacija skavtskega gibanja)
 • voditelji skupaj z mladimi razvijajo pestre dejavnosti, v katerih oblikujejo možnosti za osebno napredovanje, ki ga preverjajo skupaj s svojimi voditelji
 • vzpodbuja prevzemanje osebne odgovornosti, prilagojene določeni starosti ter s tem razvija odgovoren in dejaven odnos do svojega življenja in      bližnjih
 • ponuja mladim rast v veri in jim pomaga, da jo bolj polno zaživijo v vsakdanjem življenju
 • je združenje, ki ga navdušuje dinamičnost mladosti in preseganje ozko postavljenih meja, ki ljudi še vedno preveč ločujejo. Odprtost v svet omogočajo mednarodne povezave in stalne izmenjave mladih iz različnh kultur in držav
 • je združenje, ki ga bogatijo številne izkušnje mladih, ki se srečujejo z izzivi svoje notranjosti, skupnega življenja, življenja v naravi in današnji družbi
 • spoštuje in razvija notranjo demokracijo, ki se izraža skozi organiziranost Združenja, kjer lahko vsaka krajevna enota (in člani) vpliva na delo in usmeritve organizacije

 

Starostne skupine

bobri in bobrovke - 6 - 7 let
volčiči in volkuljice - 
8 - 10 let
izvidniki in vodnice
 - 11 - 15 let
popotniki in popotnice
 - 16 - 21 let
odrasli člani in članice
 - 21 let in več

SKVO - skupnost voditeljev izdela vzgojni načrt, v katerem opredeli vzgojne cilje in dejavnosti za vse starostne veje, ki bodo zagotovile željene spremembe. Izdelan je na podlagi potreb mladih, analize družbenega okolja, kjer se steg nahaja ter usmeritev, ki jih na generalnem svetu sprejme celotno Združenje. Skupnost voditeljev je tudi prostor stalnega oblikovanja in izpopolnjevanja voditeljev.

V koloniji se bobre in bobrovke vzgaja k odgovornemu življenju znotraj družine in pogumnemu vstopanju v širšo družbo, s pomočjo za njih posebej napisanih zgodb.

V krdelu so zbrani volčiči in volkuljice, stari 8 do 10 let. Skozi igro in prijateljstvo v domišljijskem okolju džungle, ki temelji na zgodbah iz Knjige o džungli (R. Kipling), spoznavajo življenje, medsebojne odnose in vrednote ter razvijajo svoje sposobnosti.

V četi je zbranih nekaj vodov, ki jih ločeno sestavljajo dekleta (vodnice) in fantje (izvidniki) v starosti od 11 do 15 let. V večini se skavtsko življenje odvija po vodih, kjer ima vsak član oz. članica svojo vlogo in zadolžitev. Skupaj ob pomoči voditeljev načrtujejo dejavnosti in podvige, ki zajemajo veliko pustolovščine in potrebnih spretnosti za življenje v naravi. Poleg rednih mesečnih izhodov sta velikega pomena zimski in poletni tabor, kjer se ponujajo priložnosti za globljo povezanost z naravo, za oblikovanje značaja in zdravo življenje. Vključenost v okolje, še posebej tam, kjer se odvija poletni tabor, je dragocen vir za spoznavanje domovine in nabiranje izkušenj za dejaven odnos do družbenega življenja

V klanu so zbrani fantje (popotniki) in dekleta (popotnice), stari od 16 do 21 let. Prvo leto je čas spoznavanja in prilagajanja na spremembe, ker se zamenja starostna veja, obenem se mladi znova srečajo v mešani skupini, fantje in dekleta skupaj. Ta doba se imenuje noviciat. Sedemnajstletniki, ki se odločijo, da bodo nadaljevali s skavtsko potjo, vstopijo v klan. Vodilo dejavnosti v klanu je t. i. listina klana, ki jo sestavijo sami roverji in popotnice skupaj z voditelji. Okvir mladostniškega iskanja je skupnost, ki jo oblikujejo fantje in dekleta z voditelji, da drug ob drugem spoznavajo in izkušajo mnoga vprašanja in področja, ki jih zanimajo. V pomoč pri odkrivanju svoje poklicanosti jim je služenje (prostovoljno delo in pomoč bližnjim), kjer preizkušajo ali razvijajo svoje talente. Na globlji način odkrivajo smisel osebnega napredovanja, ki so ga živeli skozi igro in pustolovščino v mlajših letih, v klanu pa jim postaja pot, ki jih z vsemi preizkušnjami in težavami vred pripravlja na samostojno življenje. Dragocene izkušnje jim ponujajo potovalni tabori, ki jih opravljajo peš, s kolesi, vlakom… Skavtska vzgojna pot se konča s t. i. odhodom, to je trenutkom, ko zapustijo klan. Odločijo se za samostojno življenje po vrednotah, ki so jih sprejeli in jih bodo živeli v družini, na delovnem mestu, v družbi in v Cerkvi.

Voditelji in voditeljice so vzgojitelji, starejši od 20 let. So prostovoljci, ki delo z mladimi opravljajo tudi v svojo osebno rast in zadovoljstvo. Njihovo usposabljanje poteka s pomočjo treh tabornih šol, ki trajajo šest do sedem dni in vmesnih projektov, ki jih opravljajo glede na svoje vzgojno delo ob podpori izkušenejših voditeljev. Stalno usposabljanje poteka na državnih srečanjih voditeljev posamezne starostne veje in raznih seminarjih.

Skavtska obljuba

Skavtska obljuba se glasi:
Pri svoji časti obljubljam, da si bom z božjo pomočjo prizadeval(a) vestno služiti Bogu in domovini pomagati svojemu bližnjemu ter izpolnjevati skavtske zakone.

Volčiči in volkuljice imajo posebno obljubo, ki odraža vrednote skavtstva, primerne njihovim letom:
Obljubljam, da si bom z božjo pomočjo prizadeval(a) storiti, kar najbolje morem za svoje poboljšanje, da bom pomagal(a) drugim in da bom sponjeval(a) zakone krdela.

Bobri in bobrovke imajo pravtako posebno obljubo, ki odraža vrednote skavtstva, primerne njihovim letom:
Obljubim, da bom ljubil Boga in pomagal skrbeti za svet.

Skavtski zakoni

1.    Skavt si šteje v čast, da si pridobi zaupanje!
2.    Skavt je zvest Bogu in domovini!
3.    Skavt pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo!
4.    Skavt je prijatelj vsakomur in vsem skavtom in skavtinjam brat!
5.    Skavt je plemenit!
6.    Skavt spoštuje naravo in v njej vidi božje delo!
7.    Skavt uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti!
8.    Skavt si v težavah žvižga in poje!
9.    Skavt je delaven in varčen!
10.  Skavt je čist v mislih besedah in dejanjih!

Dekleta izgovarjajo zakone v ženskih sklonih!

Volčiči in volkuljice imajo posebne zakone, ki odražajo vrednote skavtstva, primerne njihovim letom:

1.    Volčič misli na drugega, kakor na samega sebe.
2.    Volčič živi v krdelu veselo in pošteno.

Bobri in borovke imajo pravtako poseben zakon, ki odraža vrednote skavtstva, primerne njihovim letom:

1.    Bober je dober!

 

Molitve skavtinj in skavtov

Molitev bobrov in bobrovk
Gospod, jaz sem tvoj bober. Hočem biti vedno dober. Do prijateljev, družine, do narave, domovine. Daj, da ti bom zvest, moj Bog. Varuj me vseh nadlog. Amen.

Molitev volčičev in volkuljic
Gospod, naj Te srečam v vsakem jutru in večeru, v vetru in soncu, sredi trat in studencev, gozdov in planin. Naj Te ljubim v vsakem človeku in Ti ostanem zvest (-a) v svojij dolžnostih. Amen.

Molitev izvidnikov in vodnic
Gospod Jezus, daj, da bo moja vest ravna kot visoka smreka, ki se dviga proti nebu;
da bo moja velikodušnost kot studenec, ki vedno daje in se nikdar ne izčrpa;
da bo moja duša kristalno čista, kot potoki, ki jih rode brezmadežni snegovi;
da bo moja volja kot granit, ki se nikdar ne okrši;
da bo imela moja mladost po vseh gorskih stezah Tebe za prijatelja svoje neprestane poti navzgor;
da bo križ ob poti kakor srečanje s prijateljem.
In tako bodi vedno! Amen.

Molitev popotnikov in popotnic
Gospod, uči me velikodušnosti,
da ti bom služil, kakor zaslužiš,
da ti bom dajal, ne da bi štel,
da se bom bojeval, ne da bi mislil na rane,
da bom delal, ne da bi iskal počitka,
da se bom žrtvoval, ne da bi pričakoval druge hvale,
kakor zavest, da vršim Tvojo sveto voljo. Amen.

Molitev skupnosti voditeljev
Gospod, kot skavtski voditelj/skavtska voditeljica nosim odgovornost za svojo skupino. Prosim te, pomagaj mi, da skavte in skavtinje spoznam in čutim potrebo, da jim pomagam. Zavedam se, da je moja drža in moj zgled važnejši, kakor so moje sposobnosti. Pomagaj mi, da bom dober/dobra, prijazen/prijazna in velikodušen/velikodušna do vseh. Daj, da bo v moji skupini vladal pravi duh. Blagoslavljaj naše načrte in nas podpiraj, da bomo vedno bolj napredovali. Tako bo naša vzgoja dosegala vedno večje uspehe zdaj in v prihodnosti. V tvoje roke, Gospod, se vsega/vso izročam.

facebook      youtube      zskss      tnt