• slideshow4 01
  • slideshow 01
  • slideshow3 01
  • slideshow2 01

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Bobri in Bobrovke

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

117_BB_TABOR_2014 

Bobri in bobrovke so naši najmlajši člani. Veja BB je skavtska starostna veja, namenjena otrokom, ki obiskujejo 1. ali 2. razred OŠ oz. so stari 6 ali 7 let. Bobre želimo vzgajati k odgovornemu življenju znotraj družine in pogumnemu vstopanju v širšo družbo.

Bobri živimo v skupnosti, ki se ji reče kolonija, našemu domovanju pa pravimo bobrišče. Imamo svoj zakon (Bober je dober!), skavtsko obljubo, prilagojeno naši starosti, svojo molitev in zavetnika (sv.Jožef). Ves čas in povsod se trudimo biti dobri - v domači družini, šoli, pri skavtih,... Na srečanjih oz. po naše bobrovanjih skupaj gradimo trden jez. Spoznavamo zgodbo "Prijatelji gozda", ki govori o družini bobrov, ki se ni zapirala pred svetom, ampak je odkrivala in raziskovala svojo okolico ter pozitivno vplivala nanjo. Preko igre in drugih aktivnosti se tudi mi učimo biti takšni.

Poleg rednih srečanj, ki so 1x mesečno, se občasno dobimo tudi na kakšnem neuradnem družabnem srečanju, poleti se odpravimo na večdnevni tabor, skozi leto pa tudi na kakšno jesenovanje, zimovanje ali pomladovanje. Otrokom želimo pokazati optimizem in veselje do življenja, čut za druge ljudi, prijateljstvo, ljubezen, čut do domovine, odgovornost, spoštljiv odnos do narave, bližnjih in Boga. Prav tako želimo, da bi našli svoje mesto znotraj obeh družin - domače in bobrovske, ter da bi spoznavali in razvijali svoje talente.

facebook      youtube      zskss      tnt